Poznańska bo urodziła się w Poznaniu, Warszawska bo mieszka w Warszawie , Krakowska to nazwisko po swoim dziadku. Tak pokrótce można streścić książkę biograficzną o Emilii Krakowskiej.

Warto też dodać , że do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczała w Drezdenku a na kolonie letnie jeździła do Czarnkowa. Kawał dobrej historii Polski , literatury i historii Poznania.

Zapraszamy do lektury.

filia 2