Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
słonecznie
15°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna z Oddziałem Dziecięcym w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna z Oddziałem Dziecięcym w Czarnkowie.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Zdjęcia i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wszystkie nowo umieszczane pliki będą przygotowywane do wersji dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Fąferek, biblioteka.czarnkow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672555982. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna z Oddziałem Dziecięcym,

ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków

Biblioteka mieści się w budynku piętrowym, na parterze pomieszczenia zajmuje biblioteka dla dzieci i młodzieży oraz sanitariaty. Pierwsze piętro zajmuje Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, a na poddaszu znajdują się pomieszczenia magazynowe muzeum i biblioteki. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Do budynku prowadzą od ulicy Wronieckiej schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Wchodzimy drzwiami które otwierają się na zewnątrz  i znajdujemy się w wiatrołapie o wymiarach 220 x 350 cm. Pokonujemy następne drzwi otwierające się na zewnątrz i znajdujemy się w holu biblioteki.

 Po prawej stronie korytarza (3m od drzwi) jest wejście do czytelni z księgozbiorem podręcznym i  biura kierownika. Po przeciwnej stronie korytarza na wprost czytelni jest wejście do wypożyczalni książek dla dzieci i młodzieży  oraz pokoju malucha (drzwi do tych pomieszczeń otwierają się do wewnątrz).

Idąc dalej w holu po prawej stronie ( 450cm) znajdują się sanitariaty.

Po lewej stronie na końcu holu znajduje się dwubiegowa szeroka klatka schodowa (schody kamienne 12  i 10 stopni, poręcz po lewej stronie) prowadząca do holu Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Na końcu korytarza (500cm do wiatrołapu)  znajdują się drzwi do wejścia do piwnicy i wyjścia ewakuacyjnego. Do tego wyjścia musimy pokonać korytarz (172 cm) zejść 4 stopniami (bez poręczy) w dół i do drzwi pozostaje nam 200 cm.

W korytarzu, po zejściu z pierwszych stopni i skręceniu w lewo są schody (12 stopni bardzo wąska  i niska klatka schodowa, bez poręczy) prowadzące do pomieszczeń piwnicznych.

W budynku jest brak :

 • Windy,
 • parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • pętli słuchowej dla osób niedosłyszących,
 • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • toalet dla osób poruszających się na wózkach,
 • przewijaków dla dzieci.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia nr 1,

os. Parkowe 11, 64-700 Czarnków

Filia nr 1 mieści się w budynku Przedszkola nr 2, na pierwszym piętrze.

Wejście do biblioteki znajduje się na zapleczu przedszkola za bramą wjazdową.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz, wchodzimy po jednym stopniu (7 cm) do wiatrołapu (60 x 130 cm), następnie skręcamy w prawo pokonując kolejny stopień (10 cm) w dół do korytarza i po lewej stronie próg (15 cm) na podest (o wymiarach 96 x 90 cm) z wejściem na schody. Schody, które mamy do pokonania są kamienne , dwubiegowe ( 10 i 11 stopni) z poręczą po lewej stronie. Na piętrze wchodzimy na korytarz i po lewej stronie znajduje się toaleta z drzwiami otwieranymi na zewnątrz, a po prawej stronie  z jednym stopniem (7 cm) jest wejście do biblioteki.

W budynku jest brak :

 • windy,
 • parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • pętli słuchowej dla osób niedosłyszących,
 • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
 • toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • przewijaków dla dzieci.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filianr2,

Plac Wolności5, 64-700Czarnków

Do budynku, w którym mieści się Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie przy pl. Wolności 5 prowadzi jedno wejście od części frontowej budynku. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Drzwi otwierają na zewnątrz- wjazd bez różnicy poziomów. Przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się domofon umieszczony na wysokości 160 cm. Pod domofonem umieszczona jest informacja dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich o możliwości wezwania pracownika biblioteki. Za drzwiami znajduje się korytarz wejściowy o szerokości 215 cm po pokonaniu odległości155 cm, wchodzimy na 3-stopniowe schody (poręcz z prawej strony). Dwa stopnie mają szerokość 29 cm. Trzeci stopień połączony z korytarzem o powierzchni o szerokości 215 cm i długości 280 cm. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Wszystkie drzwi mają odpowiednią szerokość.

W połowie korytarza, po lewej stronie znajdują się drzwi do holu sali bibliotecznej i otwierane są na zewnątrz.

Odległość od wejścia do lady bibliotecznej wynosi 560 cm, przejście jest szerokie, wolne od barier architektonicznych. Po prawej stronie od drzwi do pomieszczeń biblioteki, w odległości 265 cm znajdują się drzwi do toalety. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz. Ciągi komunikacyjne w strefie wypożyczalni pomiędzy regałami szerokie, regały wysokie, oznaczenia alfabetyczne mogą stanowić przeszkodę dla osób słabowidzących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.